Jak spočítat pravděpodobnost páru v nové osádce?

Nákup nového druhu je vždy vzrušující zážitek. V případě cichlid je umocněn zjišťováním informací o chování a potřebách vybraného druhu. Dřív, nebo později dojde také na zkoumání rozdílů mezi samci a samicemi, tzv. pohlavní dimorfismus. Formace páru je zvláště důležitá, pokud je jeden z cílů chovu druh množit.

K čemu to je?

Při nákupu jsou často ryby příliš mladé na spolehlivé rozpoznání pohlaví. U některých druhů jsou rozdíly patrné i bez bližšího zkoumání, další druhy jsou úplně identické (monomorfní). I u první kategorie se při objednávce na dálku může stát, že člověk neví, co mu přijde. V minulosti jsem druhy z poslední kategorie vybíral a vzhledem k tomu, že nešlo o běžně dostupné druhy (dostupně jednou za čas), jsem odhadl, kolik potřebuji koupit kusů, abych měl téměř jistotu formace páru. K tomu jsem využil výpočet pravděpodobnosti počtu párů v celkovém počtu neidentifikovatelných jedinců.

Výpočet

Jelikož je pohlaví binární (pokud to není samec, je to samice), nabízí se použití binomického rozdělení. Ve výpočtu figurují 4 hodnoty:
  • Celkový počet jedinců (K)
  • Počet párů (N)
  • Pravděpodobnost, že je jedinec samec (P)
  • Výsledná pravděpodobnost
Binomické rozdělení umožňuje výpočet pravděpodobnosti počtu úspěchů N z počtu pokusů K při pravděpodobnosti úspěchu P.
Ačkoliv úspěch pro náš příklad představuje přítomnost páru mezi všemi jedinci, v počítané binomické pravděpodobnosti je úspěchem přítomnost samce. 
Úvaha předpokládá, že N samců a (K-N) K kusech jsou ekvivalentní případy, protože se může vytvořit jen tolik párů, kolik jedinců přísluší méně početného pohlaví. Jinými slovy, pokud je ve třech kusech jen jeden samec (a dvě samice), je výsledek stejný, jako kdyby byli ve třech jedincích dva samci (a jedna samice).

Výsledky

Výsledná pravděpodobnostní tabulka vypadá následovně:

Je zřejmé, že se modelová pravděpodobnost přítomnosti páru v chovné skupině zvětšuje s každým kusem. V případě, že 50 % všech narozených jsou samci se pravděpodobnost absence páru snižuje dvakrát s každým kusem.

Závěr

Ikdyž se problematika může na první pohled zdát triviální, výsledky pro větší počty mě překvapily. V přírodě je samozřejmě situace jiná. Nejen, že počet jedinců dalece překračuje rozmezí počítané v tomto článku, ale objevuje se mnoho dalších aspektů, které mohou výrazně posouvat pravděpodobnost ve prospěch jednoho pohlaví.

Nutno podotknout, že ne všechny kombinace samic a samců u cichlid garantují formaci páru. Běžné doporučení je nákup 6 a více kusů, kde je pravděpodobnost přirozeného výběru páru vysoká. Po výběru páru navíc stále zbývají 4 kusy, které s velkou pravděpodobností (78%) vytvoří další pár a proto se dají předat dalšímu chovateli poměrně snadno. 6 kusů ale mnohdy vyžaduje poměrně prostorné akvárium, které nemusí být k dispozici. V tomto případě doporučuji nákup 4 kusů.