Profil druhu

Altolamprologus sp. 'Compressiceps shell'

Tento druh pestřence je menší variantou dobře popsaného Altolamprologus compressiceps, který se velikostí přizpůsobil životu v ulitách plžů.

Každý pohyb působí promyšleně. Díky své mírumilovnosti kombinované se schopností čelit útokům ostatních ryb jde o jeden z nejlepších doplňků do Tanganických nádrží. Ať už je to individuálním chování či sociální interakci, v akváriu se jedná o velice specifickou rybu se zajímavým chováním. 

Velikost:

Samci až 7 cm, samice 4-5 cm

Krmení:

Masožravec. V přírodě je specializován na lovení potěru jiných ryb, ale přijímá i drobné bezobratlé. Úspěch chovu zajistí živé či mražené krmení, které ale není příliš bohaté na tuky – ty nestráví. Obecné pravidlo je vyvarovat se všem typů červů včetně např. pakomářích larev.

Pohlavní rozdíly:

Samec je výrazně větší než samice. Má vyšší hřbetní ploutev. Samice je barevnější.

Velikost a vybavení chovné nádrže:

Pro kompatibilní pár postačí menší nádrž o půdorysu 60×30 cm. Pro větší skupinu větší nádrž. V nádrži by měl být dostatek skalních úkrytů a také ulity vhodné velikosti. V přírodě se do ulit vejdou jen samice, ale pokud je k dispozici větší ulita, samec ji obsadí.

Parametry vody:

Jezero Tanganika je druhé v celkovém objemu vody. Důsledkem toho jsou změny ve složení a teplotě vody minimální. Denní změny v teplotě by neměly přesahovat jeden stupeň celsia, jinak hrozí ztráta imunity a ohrožení zdraví ryb. Ryby z jezera Tanganika jsou také citlivé na vyšší koncentrace nitrátů NO3. V jezeře drží tyto hodnoty do 10 ppm a druhy rodu Altolamprologus jsou citlivé na vyšší koncentrace než 30 ppm.
  • Teplota 24-28 °C
  • pH 7-9
  • KH 5-20 °dKH
  • GH 5-20 °dGH
  • NO3 < 30 ppm
Výměny vody by vzhledem k požadavkům druhu měli být pravidelné s frekvencí odpovídající velikosti nádrže a zarybnění (větší nádrž má větší schopnost udržet požadovanou kvalitu vody pro stejný počet ryb). Optimální frekvenci údržby je nejlepší zjistit pomocí pravidelného testování vody a zaznamenání intervalu, kdy hladina NO3 dosáhne 30 ppm. Zpravidla se jedná o jednu či dvě výměny 50% vody týdně. “Nová” voda by měla mít parametry blízké vodě v nádrži.

Společenské chování a vhodní společníci:

Vzhledem k tomu, že se jedná o predátora, se ryby párují jen ke tření. V jiných momentech má každá ryba své lovné teritorium, které si chrání. Jsou aktivní hlavně před východem slunce a za soumraku, kdy jsou vzhůru o něco dříve či déle než ostatní ryby, které se stávají snadnou kořistí. Nelze doporučit chov s rybami, které se vejdou do tlamy tohoto predátora (ze zkušenosti polovina standardní délky jedince). 

Jedná se o mírumilovnou, bázlivou rybu (v rámci cichlid), která je ale kvůli svým potravním zvyklostem zvyklá na dorážení větších cichlid. Díky tomu neustupuje a bojuje, pokud je vyprovokována. Kombinace agresivních, malých cichlid, jako například Lamprologus ocellatus je problematická, protože taková bitva často končí smrtí méně obrněného jedince jiného druhu. Kromě těchto speciálních případů je ale bezproblémová v kombinaci s většinou druhů rodu Neolamprologus. V přírodě žijí v koloniích N. multifasciatus, kde se sice živí mladými, ale poskytují ochranu kolonie vůči predátorům.

Rozmnožování a odchov:

Vytírají se do ulity, kterou samice po asi 3 týdny chrání a samec chrání širší teritorium. Po rozplavání potěru rodičovská péče končí.

Další profily

Lamprologus ornatipinnis
Lamprologus signatus
Neolamprologus caudopunctatus
Neolamprologus leloupi
Neolamprologus similis
Xenotilapia flavipinnis