Profil druhu

Xenotilapia flavipinnis Poll, 1985

V češtině je tento druh známý jako Xenotilápie žlutoploutvá. Je široce rozšířená napříč jezerem a druh obsahuje spoustu barevných ras, které se liší zbarvením podle lokality. Mnou chovaná barevná rasa je ‘Nyanza Lac’, která se vyznačuje výraznými prsními a hřbetní ploutví, které jsou žluté se zářivě modrou kresbou a žlutou oblastí tlamy.

V akváriu jsou Xenotilápie velice choulostivé jak na změny kvality vody, tak na přelovování. Velice snadno se také vyděsí, kdy naráží do stěn akvária a skáčou, což způsobuje další stres. Nutností je umístění akvária na co možná nejklidnějším místě.

Velikost:

Až 9 cm

Krmení:

Masožravec, který se živí zejména drobnými bezobratlími. Úspěch chovu zajistí živé či mražené krmení, které ale není příliš bohaté na tuky, které nestráví. Obecné pravidlo je vyvarovat se všem typů červů včetně např. pakomářích larev.

Pohlavní rozdíly:

Obtížně rozeznatelné. Samci jsou o několik milimetrů větší a samice bývají před třením plnější v bříšku. Monomorfní druh.

Velikost a vybavení chovné nádrže:

Pro kompatibilní pár stačí menší nádrž o půdorysu alespoň 60×45, nebo 75×30 cm. Pro skupinu je vzhledem k značné vnitrodruhové agresivitě nutná výrazně větší nádrž, například s půdorysem 150×60 cm. Dno by mělo být pokryto jemným pískem, který při hledání potravy prosívají. Dekorace nejsou důležité, úkryty využívají zřídkakdy. Pokud jsou v nádrži dekorace, nesmí mít ostré hrany o které by se Xenotilápie mohla zranit. Nádrž je třeba řádně zakrýt, často se vyděsí a výborně skáčou. Posledním aspektem je umístění nádrže na klidném místě. Tento druh se velice snadno vyděsí i z menších otřesů, zvuků, apod.

Parametry vody:

Jezero Tanganika je druhé v celkovém objemu vody. Důsledkem toho jsou změny ve složení a teplotě vody minimální. Denní změny v teplotě by neměly přesahovat jeden stupeň celsia, jinak hrozí ztráta imunity a ohrožení zdraví ryb. Ryby z jezera Tanganika jsou také citlivé na vyšší koncentrace nitrátů NO3. V jezeře drží tyto hodnoty do 10 ppm a druhy rodu Xenotilapia jsou všeobecně citlivé na vyšší koncentrace než 20 ppm.
  • Teplota 24-28 °C
  • pH 7-9
  • KH 5-20 °dKH
  • GH 5-20 °dGH
  • NO3 < 20 ppm
Výměny vody by vzhledem k požadavkům druhu měli být pravidelné s frekvencí odpovídající velikosti nádrže a zarybnění (větší nádrž má větší schopnost udržet požadovanou kvalitu vody pro stejný počet ryb). Optimální frekvenci údržby je nejlepší zjistit pomocí pravidelného testování vody a zaznamenání intervalu, kdy hladina NO3 dosáhne 20 ppm. Zpravidla se jedná o jednu či dvě výměny 50% vody týdně. “Nová” voda by měla mít parametry blízké vodě v nádrži.

Společenské chování a vhodní společníci:

Párová ryba. V přírodě pár brání teritorium o rozloze několika metrů čtverečných. V okolí jsou další páry tohoto druhu. V akváriu je patrná značná vnitrodruhová agresivita, která v případě nepozornosti může způsobit ztráty na chovných rybách.

Rozmnožování a odchov:

Biparentální tlamovec. První týden či 10 dnů nosí jikry a embrya samice, poté předá snůšku samcovi, který nosí potomstvo ještě asi 5 dní, po kterých ještě několik týdnů poskytuje mladým ochranu tlamy v případě nebezpečí.

Další profily

Altolamprologus sp. "Compressiceps Shell"
Lamprologus ornatipinnis
Lamprologus signatus
Neolamprologus caudopunctatus
Neolamprologus leloupi
Neolamprologus similis